uzmanlığa ihtiyacınız olduğunda

Fikri ve sınai mülkiyet haklarınızı tesis eder, koruma altına alır, savunur ve uygular.

PATENTLER

 • Patent başvurularının hazırlanması ve takibi

 • PCT Ulusal aşama girişlerinin hazırlanması ve takibi

 • Avrupa patent validasyonları

 • Resmi kurum bildirimlerine yanıtlar

 • Üçüncü kişi görüşleri

 • Tescil sonrası itirazlar, itirazlara yanıtlar ve takipleri

 • Üçüncü kişi patent haklarının araştırılması ve takipleri

 • Patent geçerlilik ve patent ihlal görüşleri

 • Patent davalarında destek ve danışmanlık

 • Teknik yeniliklerin patentlenebilirliği konusunda danışmanlık

 • Pazara giriş öncesi faaliyet serbestliği araştırması ve görüşü

 • Mevcut patent portföylerinin yönetimi ve sonraki başvuru stratejileri konusunda işinize özel danışmanlık

 • Yıllık yenilemeler

 • Patent hakları ile ilgili tercümeler

 • Patent eğitimleri

MARKALAR

 • Marka başvurularının hazırlanması ve takibi

 • Marka itirazları, itirazlara yanıtlar ve takipleri

 • Marka haklarının uygulanması süreçlerinde danışmanlık

 • Marka geçerlilik ve ihlal görüşleri

 • Marka tescil edilebilirlik görüşleri

 • Marka davalarında destek ve danışmanlık

 • Marka kullanılabilirlik görüşleri

 • Tescilsiz marka danışmanlığı

 • Mevcut marka portföylerinin yönetimi ve sonraki başvuru stratejileri konusunda işinize özel danışmanlık

 • Yenilemeler

 • Marka eğitimleri

 • Alan adı tescilleri

TASARIMLAR

 • Tasarım başvurularının hazırlanması ve takibi

 • Tasarım itirazları, itirazlara yanıtlar ve takipleri

 • Marka haklarının uygulanması süreçlerinde danışmanlık

 • Tasarım geçerlilik ve ihlal görüşleri Tasarım tescil edilebilirlik görüşleri

 • Pazara giriş öncesi tasarım kullanılabilirlik görüşleri

 • Tescilsiz tasarım danışmanlığı

 • Mevcut tasarım portföylerinin yönetimi ve sonraki başvuru stratejileri konusunda işinize özel danışmanlık

 • Yenilemeler

 • Tasarım eğitimleri

Hakların TESİSİ / BAŞVURU İŞLEMLERİ

Bir patent davasının başarıyla sonuçlanmasında, o patent hakkının tesis edildiği başvuru işlemlerinin de hatasız olması büyük önem taşır. Bu nedenle başvuru işlemleri sırasında kaçınılması mümkün olan hatalar önemli rol oynar. Başvuru işlemlerinin etkin ve başarılı bir biçimde gerçekleştirilebilmesi için en önemli gerekliliklerden birisi, buluşun ilgili olduğu teknolojilerin kapsamlı bir biçimde anlaşılmış olmasının yanı sıra gereken tüm bilginin alınması için ileri seviyede bir iletişim becerisidir. Patent başvuru işlemleri İstemlerin yorumlanması konusundaki deneyimimiz ve müvekkillerimizle sürekli iletişimimiz sayesinde patent başvurularının olumlu sonuçlanmasını güvence altına alarak yüksek kalitede vekillik hizmeti vermekteyiz. Başvuru işlemleri sırasında patent başvurusunun ve patent ailesinin diğer üyelerinin tarihçelerindeki kritik bilgilerin farkında olarak ve resmi patent ofisleri ve fikri ve sınai haklar mahkemeleri nezdindeki olası süreçleri dikkate alarak adım atıyoruz. Müvekkillerimize kapsamlı dosya yönetim becerileri ile birlikte modern ve etkin bir prosedür sunarak başarılı bir süreç ve sonuç için gereken tutarlılığı sağlıyoruz.

Değerleme

Bir fikri mülkiyetin değerlemesi, yalnızca buluşun veya markanın içsel değerine ve ticarileşmesine değil, aynı zamanda fikri mülkiyetin ticarileştirildiği pazara ve genel makroekonomik koşullara da bağlıdır. Bu nedenle değerleme, fikri mülkiyet, işletme, piyasalar ve finans hakkında geniş bir anlayış gerektirir. Proust Patent, hem piyasa değeri değerlendirme amaçları hem de muhasebe amaçları için akademik düzeyde değerlemeler sağlar . Fikri mülkiyet varlıklarının piyasa değerlemesi , yeni yatırımlar, pazar stratejileri, birleşme ve satın almalar gibi iş kararlarında geniş bir alanda ihtiyaçları karşılar. Muhasebede fikri ve sınai mülkiyet maddi olmayan duran varlıklar olarak kaydedilir ve değerleme kuralları genellikle UFRS'ye tabidir. Muhasebe değerlemeleri, ticari kararların alındığı mevcut piyasa değerlemelerini yansıtabilir veya yansıtmayabilir; fakat ne olursa olsun, bir kıyaslama değerlemesidir ve şirket bilançolarında sürekli olarak kullanılır. Değerleme hizmetleri, tekil bir fikri ve sınai mülkiyet hakkı veya bir fikri ve sınai mülkiyet portföyü için çeşitli müvekkillere yönelik sağlanır:
- Şirketler
- Startuplar ve Girişimciler
- Yatırımcılar ve Yatırımcı Grupları
Fikri mülkiyet portföyünüzü değerlemeyi düşünüyorsanız, nasıl yardımcı olabileceğimizi görmek için lütfen bize sorunuzu gönderin.

STRATEJİ

Tanımlayıcı özelliklerimizden biri, müvekkillerimizin iş modellerini anlıyor olmamız ve bunu net bir iletişimle aktarabilmemizdir. Bu sayede, müvekkillerimiz için fikri ve sınai mülkiyet ile ilgili konularda stratejik karar verme zemini hazırlıyoruz. İyi bir fikri ve sınai mülkiyet stratejisi oluşturulabilmesi için aşağıdaki alanların vekiller tarafından derinlemesine anlaşılması gerekir: - İşletme & İşletme Bilgisi
Bir fikri veya sınai mülkiyet hakkının ticarileştirilmesi, doğası gereği mevcut (veya tasarlanan) işletmenin nasıl çalıştığına bağlıdır. İşletmenin gelir modeli ve yeni buluşun veya ticari markanın onu nasıl koruduğu veya genişlettiği, bu açıdan en önemli kilit taşıdır.
- Rekabet & Pazar Bilgisi
Fikri ve sınai mülkiyet stratejisi, pazardaki rekabetten ve işletmenin faaliyet gösterdiği pazarın mevcut segmentasyonundan bağımsız olamaz. Pazarın anlaşılmasıyla Fikri ve sınai mülkiyet stratejisi, işletmenin genel stratejisiyle uyumlu olmalıdır.
- Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Alan Bilgisi
İyi bir fikri ve sınai mülkiyet stratejisinin diğer bir ayağı, iyi bir fikri ve sınai mülkiyet alan bilgisidir. Yalnızca haklarınızın avantajlarını ve ayrıntılarını, sizi nasıl koruduklarını, zaman gerekliliklerini, maliyetleri ve korumaya nasıl başlayabileceğinizi bilmek, Fikri ve sınai mülkiyet stratejisi seçeneklerinizi tam olarak değerlendirmenizi sağlayacaktır.
- Dava Bilgisi
Teorik hakların korunmasında pratik bilgiye erişim, sağlam bir fikri mülkiyet stratejisi oluşturmanın ayrılmaz bir parçasıdır. Proust Patent vekilleri, yerel pratik dava deneyimi konusunda seçkin tecrübelere sahiptir. Aynı zamanda, dünya çapında benzer yetenekte firmalarla çalışarak uluslararası bir fikri ve sınai mülkiyet stratejisi oluşturmada tüm dünyada pratik bilgilere erişim sağlar.

HAKKIMIZDA

Müvekkillerimizin potansiyellerini gerçekleştirmelerine ve fikri ve sınai mülkiyet varlıklarını en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olmak için gereken kapsamlı hukuk bilgisine ve uzmanlığa sahibiz. Bağlılığımız ve esnekliğimiz sayesinde hızlı bir biçimde ekibinizin bir parçası oluyoruz, işinizi ve sektörünüzü en iyi şekilde anlıyoruz. Elektronik, bilgisayar bilimleri, telekomünikasyon, ilaç ve biyoteknoloji, tıbbi cihazlar, kimya mühendisliği, malzeme ve otomotiv başta olmak üzere çeşitli teknoloji alanlarında ileri seviyede bilgi ve deneyime sahip patent ve marka vekilli, avukat ve uzmanlara sahip ekibimiz ile fikri ve sınai varlıklarınızın tesis edilmesinden, korunması ve güvence altına alınması, haklarınızın savunulması ve uygulanması süreçlerinin her aşamasında size destek oluyoruz.

EKİBİMİZ

Çeşitli teknik alanlardaki engin uzmanlığımız ve kapsamlı dava uygulama ve deneyimimiz, hem önceki teknikte geçerlilik hem de mahkemede uygulama açısından yüksek kaliteli patentlerle sonuçlanır. Elektronik, bilgisayar bilimi, telekomünikasyon, ilaç ve biyoteknoloji, tıbbi cihazlar, kimya mühendisliği, malzeme ve otomotiv dahil olmak üzere çeşitli teknolojileri ele almak için teknik ve yasal uzmanlarımız var ve teknik ve yasal uzmanlığı en yüksek profesyonel düzeyde birleştiriyoruz.

FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET LİDERİ

AVRUPA & TÜRKİYE


Canan Öztürker, Patent Vekili

Canan Öztürker, sektörde yüksek bir standart belirlemek için modern bir yönetime sahip butik bir fikri mülkiyet firması olarak Proust Patenti kuran, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde müvekkillerini temsil eden deneyimli bir patent vekilidir. Patent koruma stratejileri, patentlenebilirlik analizi, portföy yönetimi, Türk Patent Ofisi ve Avrupa Patent Ofisi nezdinde patent başvurularının hazırlanması ve takibi konularında danışmanlık yapmaktadır. Endüstrilerde patent ihlali ve patent geçersizliği konuları da dahil olmak üzere önemli fikri mülkiyet davalarının ele alınmasında tecrübelidir. Türk mahkemeleri nezdinde mahkeme tarafından atanmış bir bilirkişidir. Proust Patent'ten önce, bir fikri ve sınai mülkiyet firması olan Deriş Patent ve Ticari Markalar Ajansı A.Ş.'de kovuşturma ve dava uygulayıcısı olarak 6 yıldan fazla deneyime sahipti. Kıdemli patent vekili olarak patentler hazırladı; patent kovuşturması, patent portföy yönetimi ve patent davalarında çalıştı. Önde gelen Avrupa ve Japon şirketleri de dahil olmak üzere en yüksek standartları gerektiren en iyi müşterilerle çalıştı. Yıllar boyunca, patent kovuşturmasında genç avukatları ve kıdemli yardımcı avukatları denetledi ve akıl hocalığı yaptı. Canan Öztürker, Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü'nden mezundur. EPO Praktika Intern dahil olmak üzere fikri mülkiyet alanında çeşitli eğitimler aldı ve Türk patent kanunu, Avrupa patent kanunu ve prosedürlerini çeşitli eğitimlerle şirketlere ve üniversitelerin akademik personeline sundu. Avrupa Patent Vekilliği lisanslarından EQE'nin A ve B belgelerini geçti. Yayınlar
- International Law Office: Post-grant opposition under draft IP Law, 2017
- Lexology: patentler in Turkey, 2017
- International Law Office: Turkey accepts TRIPs amendment on export of pharmaceuticals, 2013
Üyelikler
Üye - International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI)

FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET LİDERİ

ABD & ASYA ve PASİFİK


David Park, Patent Vekili, Avukat

David Park, California Institute of Technology'den (Caltech) kimya mühendisliği alanında lisans derecesini aldıktan sonra üç yıl boyunca bir danışmanlık firmasında çevre mühendisi olarak çalıştı. Daha sonra, University of California, Los Angeles (UCLA) Hukuk Fakültesi'ne devam etti ve 12 yılı aşkın bir süredir özellikle yüksek teknoloji müşterileri ve patentler, ticari markalar, ticari sırlar ve telif hakları dahil fikri ve sınai mülkiyet haklarına odaklanan hukuk firmaları için çalıştı. Son 12 yıllık tam zamanlı hukuk hizmeti boyunca, hukuksal konularda danışmanlık sağlamak, patent portföyleri geliştirmek ve yönetmek ve uluslararası fikri mülkiyet hakları elde etmek için üniversiteler, uluslararası şirketler ve KOBİ'lerle uzun vadeli ilişkiler geliştirmiş ve danışmanlık yapmıştır. David Park, Üniversitelerde, okullarda, kurumsal ve hukuk firmalardında dersler vermiştir. Halen Tiflis Devlet Üniversitesi'nde hukuk fakültesi bünyesinde Fikri Mülkiyet Araştırması dersi ve İnternet Hukuku dersi vermektedir.

İŞ LİDERLİĞİ

Değerleme & Strateji


Orçun Moralı, PhD

Orçun Moralı, Türkiye ve ABD'nin önde gelen üniversiteleri arasında yer alan Boğaziçi Üniversitesi ve Yale Üniversitesi'nde araştırmalar yapan, finans ve bilgisayar bilimleri alanına odaklanan birinci sınıf bir araştırmacıdır. Yönetim, bilgisayar mühendisliği ve finans alanlarında profesyonel deneyime sahiptir. Boğaziçi Üniversitesi'nden doktora ve MBA derecesine, Bilkent Üniversitesi'nden Bilgisayar Bilimleri alanında lisans derecesine sahiptir. Uzmanlığı ile Proust Patent'in değerleme ve strateji hizmetlerine öncülük etmektedir. Fikri ve sınai mülkiyet portföy yönetimi, değerlemesi, strateji belirlenmesi gibi alanlarda eğitim ve danışmanlık vermektedir. Ek olarak, fikri ve sınai mülkiyet alanında bilgisayar uygulamalı icatlar, yapay zeka ve makine öğrenimi ile ilgili konuları ele alır. Ayrıca Proust Patent'in BT altyapısını yönetmekte ve bilgi güvenliği ile ilgili şirket politikalarını denetlemektedir. Şirketin yalın ve verimli olmasını sağlayarak Proust Patent'in müvekkillerine olağanüstü hizmet sunmasını sağlamaktadır.

HUKUK DEPARTMANI LİDERİ


Yaşar K. Canpolat, Avukat, Marka Vekili

Canpolat Legal'ın kurucu ortağı olan Yaşar Canpolat, Veri Koruma, Bilgi Teknolojileri, Ödemeler, Fintech, Fikri ve Sınai Mülkiyet ve E-Ticaret Hukuku alanlarında deneyim sahibi, teknolojiye yakın bir avukattır. Canpolat, Canpolat Legal'ı kurmadan önce birinci seviye fikri ve sınai mülkiyet firması olan DERIS IP Firması ile Bankalararası Kart Merkezi (BKM)'nde çalışmıştır. Blockchain, AI, IoT ve Cloud Computing gibi gelişen teknolojiler konusunda teknoloji okuryazarlığına sahip olan Canpolat, çok sayıda FinTech ve Veri Koruma Uyum Projelerinin yanı sıra BT anlaşmaları ve PoC'lerde yer alma şansı buldu. Sayın Canpolat, AIPPI ve IAPP gibi uluslararası kuruluşların aktif bir üyesidir.

İLETİŞİM

Bir sorunuz, öneriniz veya fiyat teklifi almak istiyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

İş fırsatları arıyorsanız, lütfen kariyer sayfamıza bakın:

KARİYER

Şu anda açık pozisyon bulunmamaktadır.
Lütfen daha sonra tekrar kontrol edin veya aşağıdaki bağlantıyı izleyerek açık bir başvuru yapın.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Email: info@proustpatent.com
Telefon: +90 (212) 706 1467
Fax: +90 (212) 963 1341
Adres: İstiklal Cd. No:189 K:2 D:3 Kamara İş Merkezi 34200, Beyoğlu, İstanbul, Türkiye